Aktualności

POLSKO-NORWESKA SZKOŁA SERCA

28 marca w Krakowie, podczas I Międzynarodowego Klubu Pacjenta ogłoszono nowy model opieki i prewencji wtórnej, dla pacjentów kardiologicznych. Wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z Polski i Norwegii zaowocowała powstaniem koncepcji „Szkoły Serca”.

Pacjenci po ostrych zespołach wieńcowych często mają mylne przekonanie, że zostali uratowani i po wypisie ze szpitala ich problem został rozwiązany - dlatego niezbędne jest zwiększenie ich świadomości i niezwłoczne wdrożenie edukacji zdrowotnej. Należy jednak pamiętać  o tym, aby edukacja odbywała się w momencie najdogodniejszym do przyswajania przez pacjenta wiedzy.

Obecnie w Polsce podstawowe zalecenia przekazywane są pacjentowi w dniu wypisu ze szpitala. Ponieważ tego dnia, pacjent zwykle pozostaje pod wpływem silnego stresu, część informacji nie jest dobrze przyswajana – mówi prof. Dariusz Dudek, Kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (inicjator powstania Klubu Pacjenta). Zgodnie z nowym programem prewencji wtórnej, pierwszy etap  „Szkoły Serca” będzie odbywał się w trzecim lub czwartym dniu po wypisie ze szpitala – dodaje prof. Dudek.

Podczas pierwszego indywidualnego szkolenia w poradni, oprócz konsultacji lekarskiej pacjentowi będą udzielane również porady ze strony psychologa, rehabilitanta, specjalisty ds. żywienia, a także konsultacje z pielęgniarką ds. cukrzycy dla niektórych chorych. Utrwaleniu wiedzy w dalszym ciągu służyć będą cykliczne spotkania z udziałem innych pacjentów, na których odbywają się wykłady dotyczące zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, walki z nałogiem palenia papierosów oraz kursy udzielania pierwszej pomocy.

Ponieważ pacjenci kardiologiczni należą do grupy ryzyka, ważna jest również ich edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy – mówi dr hab. med. Zbigniew Siudak – Prezes Fundacji Cardiovascular Center Foundation. Do edukacji zapraszamy również rodziny naszych pacjentów – dodaje dr Siudak.

 

Zgodnie z zapowiedzią Posłanki Lidii Gądek, w Sejmie, we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym i NFZ, trwają prace nad stworzeniem systemowej drogi pacjenta, po ostrym zespole wieńcowym lub zawale.  Zgodnie z założeniami programu, po wypisie ze szpitala pacjent ze względu na grupę ryzyka, kierowany byłby do opieki w POZ lub jego leczenie byłoby kontynuowane w poradni specjalistycznej. Nowy program prawdopodobnie zostanie wdrożony do końca 2015 r.